Tilmeld CLF's nyheder / Sign up for news from CLF Er du lyskunstner eller en lysdesigner? Ønsker du at modtage store og små nyheder om Copenhagen Light Festival, skal vi bruge dit samtykke og din accept af DCL's persondatapolitik. Det giver du os ved at klikke på knappen "Ja, tak til CLF's nyhedsbrev".

Så holder vi dig ajour om Copenhagen Light Festivals arrangementer, møder og formalia vedrørende deltagelse i festivalen samt evt. andre relevante nyheder inden for lys(kunst)verdenen.

Are you a light artist or a lighting designer? Would you like to receive small and big news about Copenhagen Light Festival? We need your approval and accept of the GDPR policy of Danish Lighting Center. You do that by pressing the button: "Yes to CLF's newsletters".
Then we'll keep you updated about Copenhagen Light Festival, events, meeting and formal procedures concerning participation in the festival as well as other relevant news in the world of light (art).

De bedste hilsener /Best regards
Copenhagen Light Festival
v Dansk Center for Lys /Danish Lighting Center* angiver et påkrævet felt

Copenhagen Light Festival c/o Dansk Center for Lys benytter udelukkende de oplysninger, som du skriver i formularen til at sende dig nyheder og marketing. Du giver os din tilladelse til at sende dig nyheder ved at klikke i feltet "CLF's nyhedsbrev" herunder. Hermed accepterer du også vores persondatapolitik, som du kan læse på vores hjemmeside: https://centerforlys.dk/persondatapolitik/. Copenhagen Light Festival c/o Danish Lighting Center uses the information, you provide in the formular to send you news and marketing. You give us your approval to send news by clicking in the field below "CLF's newsletter". With that you also accept our GDPR policy, which you read on https://centerforlys.dk/persondatapolitik/.

Email Marketing Powered by Mailchimp